1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę My Sportline-Organizator – club fitness Chillico jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć:
  • osoby dorosłe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń fitness oraz przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń na trampolinie i przedstawiły Organizatorowi odpowiednie zaświadczenie link.
  • dzieci w wieku 6-18 lat, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń na trampolinie oraz których rodzice wyrażą pisemnie odpowiednią zgodę link.

  Organizator nie odpowiada za kontuzje uczestników powstałych podczas zajęć fitness.

 3. Na zajęcia TRX, trampoliny, trampoliny dla dzieci, FBCW, Różne i teren obowiązują zapisy poprzez stronę internetową www.chillico.pl lub telefonicznie +48 537545577 po dokonaniu opłaty. O uczestnictwie w zajęciach decyduje pierwszeństwo dokonania rezerwacji.
 4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania zakupu wejściówki/karnetu i rezerwacji zajęć przez Klienta, jest wypełnienie formularza niezbędnego do procesu logowania się przez Klienta na stronie www.chillico.pl. i dodanie wejściówki/karnetu do koszyka. Po dokonanym wyborze wejściówki/karnetu Klient dokonuje płatności za pośrednictwem:
  • płatności on-line za pośrednictwem Dotpay na konto bankowe Organizatora, które gwarantują możliwość wykonywania natychmiastowych rezerwacji zajęć fitness, za pomocą otrzymanego kodu,
  • płatności kartą lub gotówką przed zajęciami fitness, w sali fitness, które nie gwarantują natychmiastowych rezerwacji. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje kod za pomocą którego będzie dokonywał rezerwacji wybranych zajęć.

  Dostarczenie kodu (wejściówki/karnetu) odbywa się natychmiast po dokonaniu płatności na utworzone konto Klienta na stronie www.chillico.pl oraz na adres email wskazany przez Klienta w procesie rejestracji.

 5. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia, klikając bezpośrednio na wybrane zajęcia w harmonogramie, lub po wykupieniu karnetu na zajęcia.
 6. Cennik i ważność karnetów.
  Wysokość opłat za zajęcia określa cennik link, który mieści się na stronie www.chillico.pl.
  • Wejście jednorazowe – 20 zł
  • Karnet „4 ZAJĘCIA JUMPIT KIDS” – 50 zł. Ważny przez 30 dni od momentu zakupu. Na zajęcia dla dzieci obowiązuje limit 15 karnetów. W razie dużego zainteresowania zostaną uruchomione dodatkowe zajęcia z dodatkową pulą karnetów.
  • Karnet „5 WEJŚĆ” – 85 zł. Ważny przez 30 dni od momentu zakupu.
  • Karnet „10 WEJŚĆ” – 150 zł Ważny przez 50 dni od momentu zakupu.

  Karnetów/wejściówek nie można zrealizować na zajęciach step&shape i zdrowy kręgosłup. Organizatorem zajęć step&shape i zdrowy kręgosłup jest firma Fizjoandactive, która prowadzi zapisy pod nr tel +48 732 043 265.

 7. Odwoływać wizytę na zajęciach można najpóźniej na 6h przed planowanym rozpoczęciem danych zajęć za pomocą dokonania usunięcia rezerwacji na stronie www.chillico.pl i telefonicznie pod numerem +48 537 545 577
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych (minimum 6 osób). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się powiadomić zapisane osoby o odwołaniu zajęć, nie później niż na 1h przed planowym rozpoczęciem zajęć. W przypadku takiej sytuacji Organizator:
  – dokonuje zwrotu wejściówek uczestnikom, którzy posiadają karnety,
  – generuje nową wejściówkę uczestnikom, którzy wykorzystali na ten cel kod (wejściówkę) jednorazowy.
 9. Nieodwołanie wizyty na zajęciach (i nie pojawienie się na nich) skutkuje utratą danego wejścia (np. w przypadku posiadania 3 wejść przez klienta, 1 zostaje odebrane, a więc zostają jedynie 2 wejścia do wykorzystania).
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć fitness na 2 godziny przed zajęciami i poinformowania o tym osób, które dokonały rezerwacji miejsca na zajęciach. W przypadku takiej sytuacji Organizator:
  – dokonuje zwrotu wejściówek uczestnikom, którzy posiadają karnety,
  – generuje nową wejściówkę uczestnikom, którzy wykorzystali na ten cel kod (wejściówkę) jednorazowy.
 11. Osoby niezapisane na zajęcia mogą w nich uczestniczyć pod warunkiem, że zajęcia odbędą się (wystarczająca liczba chętnych) oraz że nie wyczerpała się liczba miejsc na nich dostępnych. Osoby zapisane mają pierwszeństwo.
 12. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę ćwiczeń.
 13. Klub nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 14. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych organizatora.
 15. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych, zgodnych z zapisami w polityce prywatności, których administratorem jest firma My Sportline z siedzibą w Dusznikach Zdroju.
 16. Grafik zajęć nie jest stały i może ulegać pewnym zmianom.

Dziękujemy za zaufanie 🙂